De waanzinnige 14de eeuw. Vijfde druk
TUCHMAN, BARBARA
Amsterdam, Brussel : Elsevier. 1984.
ISBN 9010042375

De waanzinnige twintigste eeuw. Oorlog en vrede van 1914 tot 1994
HEIRMAN, MARK
Antwerpen : Hadewijch. 1995.
ISBN 905240304X

De waanzin van Ajax. En andere kritische notities
Van Galen Last, H
Amsterdam. Athenaeum-Polak & van Gennep.
ISBN 9025330576

DE WAARDE VAN EEN RELATIEF RECHTSBEGRIP
ELZINGA, PROF. MR. D. J
Wolters-Noordhoff, Groningen. 1988.
ISBN 9001296343

DE WAARDE VAN HET BOEK
OOSTROM, FRITS VAN
Amsterdam University Press, Amsterdam. 1994.
ISBN 9053560831

De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie
WACKERS, P.W.M
Utrecht, HES. 1986.
ISBN 9061940265

De waarheid van KAREN BLIXEN
MARQUART SCHOLTZ, ANTONINE
Ambo, Baarn. 1987.
ISBN 9026307977

De Wajangfoxtrot Sporen uit een indisch verleden
Berg, Joop van den
BZZT™H, 's Gravenhage. 1992.
ISBN 9062917062

De Wangebeden
Claus, Hugo
De Bezige Bij. 1978.
ISBN 9023445171

De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken
WINDEN, J. C. M. VAN
Schoten : Ambo/Baarn. 1992.
ISBN 9026311540

De Waterdrager Der WassertrŠger
Abdel-Qadr, Ghazi
La Rivire & Voorhoeve, Baarn. 1996.
ISBN 9038410999

De wateren van de wereldzee
Groen, P
De Boer Cop 1974, Bussum. 1974.
ISBN 9022813010

De waterkinderen. Geïllustreerd door Susan Rowe. Bewerkt door Ines de Hosson
KINGSLEY, CHARLES
Utrecht, Antwerpen : Spectrum. 1982.
ISBN 9027471142

De Waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en Ijssel
Petersen, J.W.van
Zutphen. De Walburg Pers.
ISBN 9060112741

De waterpoort
LOY, ROSETTA
Meulenhoff, Amsterdam. 1994.
ISBN 9029047283

The Dew Breaker
Danticat, Edwidge
Knopf Publishing Group. 2004.
ISBN 1400041147

De wedstrijdpianist
SUÈR, HENK
ISBN 9068251007

DE WEDUWNAAR en andere verhalen
PIRANDELLO, LUIGI
Goossens, Tricht. 1991.
ISBN 9065512225

DE WEG DER WONDEREN - Pelgrims tussen Pavia en Rome
BLOEM, REIN
Valkhof Pers, Nijmegen. 1998.
ISBN 9056250345

De wegen der verbeelding
Haasse, H
Querido,Amsterdam. 1983.
ISBN 9021465043

DE WEG NAAR DE STAD - novellen
GINZBURG, NATALIA
Meulenhoff, Amsterdam. 1986.
ISBN 9029021756

De weg naar erkenning. De Heilige Stoel , de joden en Israël
CHOURAQUI, ANDRÉ
Baarn : Gooi & Sticht. 1993.
ISBN 903040695X

De weg naar het licht
Biesheuvel,M
Meulenhoff,Amsterdam. 1977.
ISBN 9029006641

De weg naar het licht en andere verhalen
JMA Biesheuvel (1939-)
Amsterdam : Meulenhoff. 1979.
ISBN 9021411997

De weg naar het water
Barbara Gowdy (1951-) / vert Ingrid Toth
Utrecht : Het Spectrum. 1999.
ISBN 9027467412

De weg naar huis
Lori Lansens
Amsterdam : Cargo. 2002.
ISBN 9024541557

De weg naar marktleiderschap ; Mijn leven als ondernemer
Baan, Jan
Prentice Hall. 2005.
ISBN 9043008788

De Weg Naar Nirwana
Meulenhoff, M. (samenstelling)
Meulenhoff-M, Amsterdam. 1998.
ISBN 9029058986

De weg naar Oude God
Markus, Philip
Nijgh & Van Ditmar. Amst. 1991.
ISBN 9038851596

De weg naar Sacramento
Gerrit Krol (1934-)
Amsterdam : Querido. 1977.
ISBN 9021411997

DE WEG NAAR SAN GIOVANNI
CALVINO, ITALO
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 1992.
ISBN 9035111087

De weg naar Shangri-La - Op zoek naar de geheimen van de eeuwige jeugd
Ann Beveridge / vert Henriette Kerkhof
Baarn : De Fontein. 1980.
ISBN 9026130430

DE WEG TERUG - Het kantelend zelfbeeld van de joodse historicus JAAP MEIJER (1912-1993)
GANS, EVELIEN
Vossiuspers UVA, Amsterdam. 2003.
ISBN 905629265X

DE WEG TERUG Het vergeten leger toen en nu
Graaff, Ant. P. de
Van Wijnen, Franeker. 1988.
ISBN 9051940033

De weg tussen hemel en aarde : verhalen over leven en dood
Selma Lagerlof / vert Renee C Vink
Den Haag : Sirius en Siderius. 1990.
ISBN 9064410852

De weg van de Dienaar. Lezen in het Marcusevangelie
GEYSELS, LUC
Leuven : Davidsfonds. 1997.
ISBN 906152976X

De weg van de hoop Autobiografie
Walesa Lech
Het Spectrum, Utrecht. 1987.
ISBN 902741856X

De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
OSKAMP, PAUL & NIEK SCHUMAN (EINDREDAKTIE)
ISBN 9021136791

De weg van Zazen : inleiding tot Zen-meditatie
Erik Bruijn (1951-)
Deventer : Ankh-Hermes cop1975. 1975.
ISBN 9020253913

De weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie 1893-1925
Janssens, Joris
Vantilt. 2006.
ISBN 9077503552

De 'Weihnachtstagung' als keerpunt in de mensheidsontwikkeling
Rudolf Grosse / vert J ter Horst
Zeist : Vrij Geestesleven. 1983.
ISBN 9060381637

De wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen 1741-1784
DIJK, E.A.VAN[E.A.-RED.]
Waanders,1984. 1984.
ISBN 9066300280

De wenteltrap. Mijn weg uit de duisternis
ARMSTRONG, KAREN
ISBN 9023410955

De wereld als kunstwerk - Inleiding tot de Platonische theologie, vijf sleutels tot de Platonische wijsheid
Ficino, Marsilio
Ten Have, Kampen. 2005.
ISBN 9025954715

De wereld begint vandaag
Jacques Lusseyran / vert DL van Raalte
Rotterdam : Christofoor. 1966.
ISBN 906238076X

De wereldbeschouwing der Rozenkruisers of esoterisch christendom
M Heindel
St. Zeven; Den Haag c2000. 2000.
ISBN 9073736293

De wereld, de goden, de mensen: de Griekse mythen volgens Jean-Pierre Vernant
VERNANT, JEAN-PIERRE
Utrecht : Het Spectrum. 2000.
ISBN 9027467528

DE wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving
Mooij, J.J.A
Amsterdam. Meulenhoff.
ISBN 9029021039

De wereld een reiziger
Nooteboom, Cees
De Arbeiderspers. Amst. 1989.
ISBN 9029532971

De wereld heeft Christus broodnodig. Waarom eucharistie vieren ? Tweede herwerkte uitgave
HAES, PAUL DE
Tielt, Bussum, Lannoo. 1981.
ISBN 9020909312

De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880 - 1920
Heyting, Lien
Amsterdam, Meulenhoff. 1994.
ISBN 9029048565

De wereld in een kiezelsteen : een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur
Ingeborg Hendriks (red) / illustr Nynke Mare Talsma
Rotterdam : Lemniscaat. 2003.
ISBN 9056375040

De wereld in oorlog Een volledig overzicht van de Tweede Wereldoorlog
Forster, Mark Arnold
Sijthoff, Amsterdam. 1985.
ISBN 9021833425

De Wereld Rond in Het Spoor Van De Stoomlocs
Bruin, Jan
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam / Dieren. 1985.
ISBN 9067070629

De Wereld tussen Goed en Kwaad. Late prenten van Coornhert
Coornhert - Veldman, Ilja M
's-Gravenhage, SDU uitgeverij. 1990.
ISBN 9012066336

De wereld van Anton Pieck
Vogelesang, hans
La Riviere, Kampen. 1988.
ISBN 9060848608

De Wereld van Anton Pieck.Ieder stad een toren
VOGELESANG, HANS
ISBN 9062074286

De Wereld van Anton Pieck. Langs de Waterkant
VOGELESANG, HANS
ISBN 9062074502

De Wereld van Anton Pieck. Ontmoeting met Hildebrand
VOGELESANG, HANS
ISBN 9062074405

De Wereld van Anton Pieck. Volksvermaak
VOGELESANG, HANS
ISBN 9062074294

De wereld van Bernard Heesen. De wereld van de glasblazer
Heesen, Bernard - Agerbeek, Barney (preface)
Acquoy, De Oude Horn B.V. 1999.
ISBN 9080513717

De wereld van Cees Bantzinger
Bantzinger, Cees - Hazeu, W
Baarn, Bosch & Keuning. 1984.
ISBN 9024644976

De wereld van Cornelis Jetses
Jan A Niemeijer / Cornelis Jetses (1873-1955)
Groningen : 'De Vuurbaak' cop1976. 1976.
ISBN 9060153235

De wereld van David de Kabouter
Hanny Mensing
Breda : Maildex. 1991.
ISBN 9051413394

De wereld van de Bach Cantates. Deel I: Johann Sebastian Bachs Geestelijke Cantates: van Arnstadt tot Köthen
WOLFF, CHRISTOPH (RED.). & TON KOOPMAN
ISBN 9068251562

De wereld van de Bach Cantates. Deel I, II en III
WOLFF, CHRISTOPH (RED.). & TON KOOPMAN
ISBN 9068251562

De wereld van Descartes. Essays over Descartes en zijn tijdgenoten
VERBEEK, THEO (THEODORUS HENDRIKUS MARIA)
Amsterdam : Amsterdam University Press. 1996.
ISBN 9053562036

De wereld van de Zeevrachtvaart
Weerdt, J. De
Academic Service, Schoonhoven. 1990.
ISBN 9062336043

De wereld van Dick Bos. De stripheld die jiu-jitsu populair maakte in Nederland
THOMASSEN, RICH
ISBN 903891377X

De wereld van EMMANUEL BOVE (1898-1945)
SPEK, PETER VAN DER (samensteller)
De Prom, Amsterdam.
ISBN 9068010883

De wereld van Eppo Doeve. Politieke prenten 1948-1980
Doeve, Eppo - Pola, Alexander
Amsterdam/Brussel, Elsevier. 1984.
ISBN 9010049922

De wereld van GABRIEL GARCIÁ MÁRQUEZ
SIMONS, MARLISE en SABERTE BELACORTU, MARIOLEIN
Meulenhoff, Amsterdam. 1986.
ISBN 9029022973

De wereld van Gerrit Achterberg
Middeldorp, A
De Arbeiderspers. 1985.
ISBN 9029531215

De wereld van HEERE HEERESMA
REURSLAG, HENK
Uitgeverij De Prom, Baarn. 1990.
ISBN 9068011820

De wereld van het Middeleeuwse kind
Anne Houk de Jong ea [red]
Hilversum : Verloren. 1997.
ISBN 9065502939

De wereld van het ongrijpbare : geheimen en raadselen van het bovennatuurlijke en het buitenaardse
Amsterdam [etc.] : The Reader's Digest cop. 1984.
ISBN 9064071128

De wereld van KLM in 1992
Hol, J / Koster, B / Beltman, H
KLM, Amstelveen. 1992.
ISBN 903840297X

De wereld van Louis Couperus
BASTET, F.L
Amsterdam. 1991.
ISBN 9021451441

De wereld van MAARTEN BIESHEUVEL
LOHMAN, TON
De Arbeiderspers, Amsterdam. 1986.
ISBN 9029502207

DE WERELD VERANDERT TE WEINIG - Lofzang en kritiek op 1900
VETH, MIRJAM DE (inleiding)
Uitgeverij Voltaire, 's-Hertogenbosch. 1999.
ISBN 9058480151

DE WERELDVERBETERAAR
JONGE, FREEK DE
Zeeuws Kunstenaarscentrum, Middelburg. 1985.
ISBN 9063540361

De wereld wil bedrogen worden
Franssens, Jean-Paul
De Arbeiderspers. Amst. & Antwerpen. 1999.
ISBN 9029516178

De werkelijkheid van de wetenschappen
Doeser, M.C. & Musschenga, A.W. (red.)
J.H. Kok. 1989.
ISBN 9024248582

De werkelijkheid van het communisme
Zinovjev, Aleksandr
Meulenhoff, Amsterdam. 1982.
ISBN 9029011483

De werken van HARRY MULISCH - een bibliografie
MATHIJSEN, MARITA
De Bezige Bij, Amsterdam. 1992.
ISBN 9023453204

De werking van het lichaam Nieuwste inzichten in uw gezondheid
Barnard, Christiaan
Van Holkema & Warendorf Cop 1981, Bussum. 1981.
ISBN 9026947097

De Werkschuit. Een geschiedenis van de kunstzinnige vorming
Kampen, Joke van et al
Amsterdam, Stichting Vrienden Werkschuit. 1995.
ISBN 9056120069

De werkvloer van het Koninkrijk. Over de samenwerking van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba
Jong, Lammert de
Rozenberg. Amst. 2002.
ISBN 9051705867

DE WESTERN
POL, BARBER VAN DE (en anderen)
Uitgeverij BZZTôH, Den Haag. 1998.
ISBN 9055014516

De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande
WINTER, P.J.VAN
Nijhoff,1978. 1978.
ISBN 9024721083

De wetenschap van de geheimen der ziel. Over menswording en wereldevolutie en het leven na de dood
STEINER, RUDOLF
ISBN 9060380010

De wetenschap van de menselijke bezieling. Een oriëntatie in de ontwikkeling en verworvenheden van de psychologie
Wit, G.A. de
Dekker & Van de Vegt. Nijmegen. 1980.
ISBN 9025599273

De wetgeving ter bestrijding van infectieziekten
Dute, J. C. J
Ars Aequi Libri, Nijmegen. 1994.
ISBN 9069161605

De Wet Persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie
OVERKLEEFT-VERBURG, G
Zwolle, Tjeenk Willink. 1995.
ISBN 9027140405

De wetten
Palmen, Connie
Prometheus. Amst. 1991.
ISBN 9053330283

De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
OTTERSPEER, W
's-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks. 1992.
ISBN 9072627091

De wijde blik
Otten, Willem Jan
G.A. van Oorschot. Amst. 1992.
ISBN 902820802X

De wijde wereld
Heijne, Bas
Prometheus. Amst. 2000.
ISBN 9053338535

De wijde wereld van de kleine talen. 25 portretten. Met fotoportretten van Wilco van Herpen
DELFT, DIRK VAN
Amsterdam : Bulaaq. 1998.
ISBN 9054600403

DE WIJN DER JEUGD - verhalen
FANTE, JOHN
Meulenhoff, Amsterdam. 1986.
ISBN 9029024046

De wijnen van ITALIË - Van delicate moscato's tot vurige vulkaanwijnen
VERBUNT, FRANS
Kosmos, Utrecht/Antwerpen. 1989.
ISBN 9021515431

DE WIJNRODE ZEE - verhalen
SCIASCIA, LEONARDO
Goossens/Kritak, Tricht/Leuven. 1992.
ISBN 9065512268

DE WIJNRODE ZEE - verhalen
SCIASCIA, LEONARDO
Lotus, Antwerpen. 1979.
ISBN 9062905226

De wijn van A tot Z
LEENAERS, ROBERT
Kosmos, Utrecht. 1995.
ISBN 9021525984

De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden - Deel II
M Heindel
St. Zeven; Den Haag. 1990.
ISBN 9073736307

De wilde flora van de hofstad
Jan Mol J Mennema
Den Haag : Algemene Vereniging voor natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken cop. 1985.
ISBN 9070682060

De wilde kim
Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Bussum : Agathon. 1978.
ISBN 9026956363

De wilde woestijn : de ontregeling van de Godsontmoeting
Cia Tressel
Tielt : Lannoo cop. 2002.
ISBN 9020949055

De wilde zwanen : een sprookje van Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen / illustr Kaarina Kaila
Zeist : Christofoor. 1991.
ISBN 9062384811

DE WIL VAN GOD' - over een centraal thema in SPINOZA'S filosofie
VERBEEK, THEO
Eburon, Delft.
ISBN 9051667620

De wimpers van dageraad
EIJKELBOOM, J
ISBN 902951583X

De wimpers van de dageraad
Eijkelboom, J
Arbeiderspers, Amsterdam. 1987.
ISBN 902951583X

De Winteroorlog
Condon, Richard W
Standaard Uitgeverij, Antwerpen / Amsterdam. 1976.
ISBN 900213391X

De wisselende gedaante : facetten van Maria Sybilla Merian
J E van der Laan
Zutphen : Terra cop. 1980.
ISBN 9062550541

De witte berg
BOOMSMA, GRAA
Prometheus, Amsterdam. 1995.
ISBN 9053334726

De witte olie : water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten
Henk Donkers / Roemer van Oordt / Henk Pel
Utrecht : Van Arkel Den Haag : Novib. 1994.
ISBN 9062243215

De woede van de bassist
Bos, Chris
De Bezige Bij, Amsterdam. 1992.
ISBN 9023432460

DE WOLKENDRINKER
RADDATZ, FRITZ J
Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam. 1989.
ISBN 9029534354

De wolkjesfabriek
Reusens, Saskia
Memphis Belle International Cop 2002, Amsterdam. 2002.
ISBN 9076900310

De Wombels op stap
Beresford, Elisabeth
Gottmer, Haarlem. 1976.
ISBN 9025704697

De Wonderbaarlijke Avonturen Van Bartje Kokliko
Fabricius, Johan
Leopold, Den Haag. 1975.
ISBN 9025834264

De wonderbaarlijke wereld van de magiërs
Jack F Chandu
Wageningen : Veen. 1972.
ISBN 9020433911

De wonderbare reis van de jongen Die wunderbare Reise des Jungen
Schneider, Antonie
Ploegsma, Amsterdam. 1998.
ISBN 9021615614

De wonderbare schrijfmachine
BERGENGRUEN, WERNER
Uitgeverij Van Lindonk, Aarlanderveen. 1975.
ISBN 9070234165

De 'Wondere Afscheidspreekens' van PATER DANEELS - Oudewater 1705
HALLEBEEK, JAN
Stichting Oud-Katholiek Seminarie, Amersfoort. 1998.
ISBN 9070596652

De wondere wereld van BIJGELOOF, VOORSPELLING & GELUK
ASHLEY, LEONARD
Mondria Uitgevers, Hazerswoude. 1985.
ISBN 9065553622

De wondere wereld van Narnia : vol met oude legenden, mythologische figuren en waargebeurde verhalen
David Colbert / vert PJM de Bakker
Houten [etc.] : Van Goor cop. 2006.
ISBN 9000037395

De Wonderlijke Reis Van Sjoerd Douwema
Prins, Piet (= P. Jongeling)
J.N. Voorhoeve, Den Haag.
ISBN 9029706457

De wondervleugels : een Japans sprookje
Molly Garrett Bang (1943-) Tjalling Bos
[Voorschoten] : Westeinde cop. 2002.
ISBN 9058930211

De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
Blokker, Jan
Kluwer/ Contact. Deventer/ Amsterdam. 1989.
ISBN 9025466508

De woorden en hun zin
BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F
Nijgh & Van Ditmar,1994. 1994.
ISBN 9038802722

De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament. Achtste, geheel herziene druk
KLIJN, A.F.J. (ALBERTUS FREDERIK JOHANNES)
Nijkerk : Callenbach. 1987.
ISBN 9026601506

De wording van europa. Verschuivende continenten en de ontwikklingsgeschiedenis der naties
ANDREWS, MICHAEL
ISBN 9065905308

De wording van het Wilde Oosten. Het Sovjet-rijk 1984-1990. Kroniek van een wereldhistorische gedaanteverwisseling
Hofland, H.J.A
Bert Bakker. 1991.
ISBN 9035109309

De wortels van het toeval : is toeval werkelijk toeval?
Arthur Koestler / vert Maurits Mok
Rotterdam : Lemniscaat. 1973.
ISBN 9060691520

De wraak van Ellie en Nellie
Kromhout, Rindert
Tilburg, Zwijsen 1996 tekeningen Annemarie van Haeringen. 1996.
ISBN 902763453X

De wraak van Safiyya
Taher, Bahaa
Van Gennep, Amsterdam. 2000.
ISBN 9055154989

The Dewsweepers: Seasons of Golf and Friendship
Dodson, James
Plume. 2002.
ISBN 0452283531