OPGANG EN VERVAL VAN EXTREEM-RECHTS - Bijdrage tot de studie van politieke cycli
GAUS, HELMUT
Academia Press, Gent. 2004.
ISBN 9038205813

Opgenomen. Witteman bij de psychiater
FRIESLAND, JAN VAN & PAUL WITTEMAN(RED.)
ISBN 9050182941

Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
FEIKEMA, LIESBETH., ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. (RED.)
ISBN 9064813426

Op glad ijs
Shirley MacLaine / vert Juliette Vorbrock
Deventer : Ankh-Hermes. 1994.
ISBN 9020249665

Opgraven in Nederland. het werk van de archeoloog
L.P.Louwe Kooijmans
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij.
ISBN 9012019753

Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog
LOUWE KOOIJMANS, L.P
Staatsuitgeverij,1979. 1979.
ISBN 9012019753

Opgravingen bevestigen de bijbel. Met een archeoloog door de bijbelse landen
HORN, SIEGFRIED H
Den Haag, Brussel : Veritas. 1977.
ISBN 9063020627

Opgravingen in Amsterdam, 20 Jr. Stadskernonderzoek
Baart, Krook Lagerweij [et al]
Fibula Van Dishoeck, Haarlem. 1977.
ISBN 9022839966

Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief
CORDFUNKE, E.H.P
De Walburg Pers,1984. 1984.
ISBN 9060112490

Op grond van Rotterdam = Digging Rotterdam
Enid Perlin-West [vert]
Rotterdam : De Hef. 1997.
ISBN 9069060264

Op grond van vertrouwen. De r.k. kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw
HULSHOF, J., A. WEILER, F. HAARSMA, H. WITTE, L. TER STEEG & H. HENAU
Baarn : Arbor. 1991.
ISBN 9051580371

Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen
ROBIJNS, JOZEF (ed.)
Antwerpen : De Nederlanden. 1983.
ISBN 9065830375

Op het eiland PERSEPHONE - vier seizoenen op SICILIË
SIMETI, MARY TAYLER
Maarten Muntinga, Amsterdam. 2001.
ISBN 905831135X

OP HET GRENSVLAK VAN PSYCHIATRIE EN RECHT
MOOIJ, DR. A. W. M
Gouda Quint, Arnhem. 1989.
ISBN 9060006062

Op het kompas van het geweten. Gewetensbeslissingen, gespiegeld aan Ignatius' gewetenservaring
J. BOTS (ed.)
Oegstgeest, Colomba. 1991.
ISBN 9073810027

Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse poëzie van de 17de eeuw
DORSTEN, J. A. VAN
Groningen : Wolters-Noordhoff. 1981.
ISBN 9001254705

Op het landgoed : herinneringen aan het rijke Russische leven van voor de revolutie
Mariamna Davydoff / Olga Davydoff Dax / Enno van der Eerden
Veenendaal : Gaade cop. 1987.
ISBN 906017772X

Op het leven - Verantwoording bij de beelden in en om de Barbarakerk te Breskens
GIELLIET, OMER
Stichting Fonte Boa, Breskens. 1993.
ISBN 9071462064

Op het lichaam geschreven
Jeanette Winterson (1959-) / VertJeanette Winterson / Vert: Gerrit de Blaauw:
Amsterdam [etc.] : Contact 19934de druk.
ISBN 9061000459

OP HET LIJF GESCHREVEN - Body, text and fashion - Letters op lichaam en kledij
BERKEL, ROB
Scryption Boekenfonds, Tilburg. 2002.
ISBN 9075159234

Op het noorden. Essays
Bernlef, J
Em. Querido. Amst. 1987.
ISBN 9021451875

OP HET QUATRIJN - Kwatrijnen
BRAKMAN, WILLEM & GREGOOR, NOL
Uitgeverij Bosbespers, Oosterbeek. 1980.
ISBN 9063660464

Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde. (Vierde druk)
DUPUIS, HELEEN M
Amsterdam : Balans. 1998.
ISBN 9050183883

Op het spoor van de Lusitania - Het raadsel van de scheepsramp die geschiedenis maakte
Ballard, Robert D. & Spencer Dunmore
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam. 1995.
ISBN 9067073776

Opium. A history
Booth,Martin
London. 1996.
ISBN 0684816865

Opium and the Romantic Imagination
Alethea Hayter
Faber and Faber, London. 1971.
ISBN 0571095941

OPIUM - Dagboek van een ontwenning
COCTEAU, JEAN
De Woelrat, Amsterdam. 1986.
ISBN 9070464497

Opium dreams
Gibson, Margaret
M&S, Toronto. 1997.
ISBN 0771033273

Opkomst en ondergang van de Ruslui
MEEUWSE, KARINA
ISBN 9022983048

Opkomst van een tegencultuur : bespiegelingen over de technocratische maatschappij en haar jeugdige bestrijders
Theodore Roszak M Schouten
Amsterdam : Meulenhoff. 1973.
ISBN 9029000422

Opleider, het zal je vak maar wezen : ervaringen, theorieën, visies en methoden
Rijkers, Ton
Bloemendaal, Nelissen. 1979.
ISBN 9024410606

Op leven en dood in de directiekamer. Essays over irrationele organisaties en hun leiders
KETS DE VRIES, MANFRED F.R
ISBN 9055940585

OP LEZEN NA DOOD - over passies en boeken
LOMANS, PETER (en anderen)
Van der Wees - uitgeverij, Utrecht. 1999.
ISBN 9058050289

Opmars Naar Rotterdam. Deel 1 De Luchtlanding
Brongers, E.H
Hollandia, Baarn. 1982.
ISBN 906045474X

Opmars Naar Rotterdam. Deel 1 De Luchtlanding + Deel 2 Van Maas Tot Moerdijk + Deel 3 De Laatste Fase
Brongers, E.H
Hollandia, Baarn. 1982.
ISBN 906045474X

Opmars Over De Rijn. Eindoffensief Tegen Hitler. Bibliotheek Van De Tweede Wereldoorlog
Stock, James W
Demoniah, Antwerpen. 1991.
ISBN 9002191073

Op Één Koers
Oosterwijk, Bram
Koninklijke Nedlloyd Groep, Rotterdam. 1988.
ISBN 9090023194

Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat. Kroniek van een millennium
BRUIJN, GEERT DE & FRANK VAN DEN HOEVEN
ISBN 9080302740

Op ooghoogte : portret van een postmodern geloof
Herman Wiersinga
Zoetermeer : Meinema cop. 2000.
ISBN 9021137828

OP OORLOGSPAD
CARRIE
Agathon, Houten. 1991.
ISBN 9026952236

Op pad met Pim. Van Eindhoven tot Hilversum
ROOSMALEN, MARCEL VAN
ISBN 9059110706

Opperbankier en wetenschapsman. Willem Cornelis Mees, 1813-1884
LAAR, H.J.M.VAN DE
Nijhoff,1978. 1978.
ISBN 9024720907

Opperlandse taal- & letterkunde
BATTUS
Querido,1981. 1981.
ISBN 9021451328

Opportunities. A Handbook of business opportunity search
Bono, edward de
London. associated Business Programmes.
ISBN 0852270755

Opposites
Burningham, John
London, Sainsbury's Walker Books 1985 illustrated. 1985.
ISBN 0517559633

Opposites Attract
North, Hailey
Harper Collins USA. 2003.
ISBN 0380820706

The Opposite Shore
Stahl, Maryanne
New Amer Library. 2003.
ISBN 0451208668

Opposition und Verteidigungspolitik im gaullistischen Frankreich 1958-1973
WOYKE, WICHARD
Opladen : Leske Verlag & Budrich. 1975.
ISBN 3810000426

Oprechter Trouw
Romijn Meijer, HenkRomijn Meijer, Henk::
Meulenhoff, Amsterdam 2001. Eerste druk. 2001.
ISBN 9029070161

OP REIS
CAMPERT, REMCO & MALSEN, WILLEM VAN
De Harmonie, Amsterdam. 1974.
ISBN 9061690110

Op reis in ZUID-ITALIË
MORTON, H.V
Leopold, 's-Gravenhage. 1971.
ISBN 902582529X

Op Reis Mei De Kameleon (Fries)
Roos, H. De
Bornmeer, Wanswert. 1995.
ISBN 9056150073

Op reis met Anton Pieck
Hans Vogelesang
Den Haag : Omniboek. 1975.
ISBN 9062074308

OP REIS MET EEN ZALM en andere vermakelijke verhalen
ECO, UMBERTO
Prometheus, Amsterdam. 1998.
ISBN 9057133008

Oproer en blues Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn
Dings, Matt
Veen, Utrecht. 1990.
ISBN 9020425218

Opscheppers
Tjibbe Veldkamp (1962-) / IllTjibbe Veldkamp / Ill: Wouter Tulp:
Amsterdam : Van Goor cop. 2004.
ISBN 9056951424

Opschriften en gevelstenen in OVERIJSSEL
SCHELHAAS, MR. H. & WIERSMA, HANS (redactie
Uitgeverij Waanders, Zwolle. 1977.
ISBN 9070072378

Opstand! : wijnboerenopstand in 1907
Anke de Vries
Rotterdam : Lemniscaat. 1993.
ISBN 9060696697

Opstand der burgers. de Franse revolutie na 200 jaar
COUWENBERG, S.W.[RED.]
Kok Agora,1988. 1988.
ISBN 9024276217

OPSTAND - Een monnik bindt de strijd aan met de machtige kerk van Rome
GRANT, REG
Mozaïek/Boekencentrum, Zoetermeer. 2002.
ISBN 9023990676

Opstanding der bomen
Gielliet, Omer
St. Fonte Boa, Breskens. 1981.
ISBN 9071462021

Opstellen over mensen en mensen Psychologie als bericht uit de samenleving
Fortuin, Johanna
Van Gennep, Amsterdam. 1972.
ISBN 9060121570

Op straat gevonden
HIGHSMITH, PATRICIA
De Arbeiderspers, Amsterdam. 1986.
ISBN 9029519665

Op Tahiti
TRIOLET, ELSA
Veen, Utrecht/Antwerpen. 1986.
ISBN 9020422189

Optica in de eeuw van Euler. Opvattingen over de natuur van het licht, 1700-1795
HAKFOORT, CASPER
Rodopi,1986. 1986.
ISBN 9062036988

Optical fiber technology, II
KAO, C.K. (ed)
IEEE, New York,(1981). 1981.
ISBN 0879421436

Optical fibre communication systems
SANDBANK, C.P. (ed)
Chichester: Wiley. 1980.
ISBN 0471276677

Optical Metrology. Second Edition
GASVIK , K.J
John Wiley & Sons, Chister New York. 1995.
ISBN 0471955280

Optical Properties of Solids New Development
SERAPHIN, B.O.(Ed.)
ISBN 0444110054

OPTICAL PROPERTIES OF SOLIDS NEW DEVELOPMENTS
Seraphin, B.O
Amsterdam, Oxford, N.Y. North Holland P.C./Elsevier. 1976.
ISBN 0720403634

Optical Thin Films : User's Handbook
RANCOURT, James D
Mc. Graw - Hill, New York. 1987.
ISBN 0070511993

Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light
Isaac Newton
Dover; NY c1979. 1979.
ISBN 0486602052

Op tijd voor het front : het begin van de eerste Wereldoorlog
AJP Taylor / vert JF Kliphuis
Leiden : Sijthoff. 1971.
ISBN 9021840014

Optimality-theoretic syntax
LEGENDRE, GÉRALDINE, JANE GRIMSHAW, and STEN VIKNER (eds.)
Cambridge, Mass. : MIT Press. 2001.
ISBN 0262122359

Optimality theory. An overview
ARCHANGELI, DIANA and D. TERENCE LANGENDOEN (eds.)
Malden, Mass. : Blackwell Publishers. 1997.
ISBN 0631202269

Optimal replacement policy
JORGENSON, D.W. & J.J. McCALL & R. RADNER
ISBN 0444102191

Optimization Algorithms for Networks and Graphs
MINIEKA, EDWARD
ISBN 0824766423

Optimization for Engineering Systems
Pike, Ralph W
New York. Van Nostrand Reinhold Company.
ISBN 0442275811

Optimization. Theory and Applications
rao, S.S
New Dehli. Wiley Eastern Limited.
ISBN 0470267844

Optimize Your Day! : Practical Wisdom for Optimal Living
People Skills Press. 2001.
ISBN 0971168903

Optimum Performance Training: Basketball - Play Like a Pro with the Ultimate NBA Custom Workout
Clark, Michael
ReganBooks,U.S. 2006.
ISBN 0060852232

Optoelectronics. an introduction
WILSON, J. and J.F.B. HAWKES
Prentice/Hall, Englewood cliffs,(1983). 1983.
ISBN 013638353X