Van instinct tot intuïtie. de evolutie van het menselijk bewustzijn
Meynen, Michel
Pelckmans/ Agora. kampen. 1999.
ISBN 9039107882

Vanished!
Deary, Terry
Larousse Kingfisher Chambers. 2004.
ISBN 075345825X

Vanishing Acts : A Novel
Picoult, Jodi
2005.
ISBN 0743454545

The Vanishing Moon
Coulson, Joseph
Harvest Books. 2004.
ISBN 0156030187

The Vanishing Point
Bonners, Susan
Farrar Straus & Giroux. 2005.
ISBN 0374380813

Vanishing Point
Markson, David
Shoemaker & Hoard. 2004.
ISBN 1593760108

VANISHING VICTORIANA
LAMBTON, LUCINDA
Elsevier/Phaidon, Oxford. 1976.
ISBN 0729000060

VAN.. JOEGOSLAVIË.. NAAR ITALIË - Mijn jeugd in fascistisch Italië
NEWBY, WANDA
Uitgeverij Hollandia, Baarn. 1992.
ISBN 9064102058

Van Kampersteur En Kleikloeten. Overijsselse Streekgerechten En Wetenswaardigheden
Lamoen, Jo Van
In Den Toren, Baarn. 1987.
ISBN 9060746139

Van kandelaar tot kruis
L F C Mees
Driebergen-Rijsenburg : Zevenster cop. 1990.
ISBN 9050640451

Van klagen naar klachtrecht. Het klachtrecht van de patiënt in de gezondheidszorg
Kastelein, W.R
Arnhem. Gouda Quint.
ISBN 9038702728

Van Koetsen En Karossen
Jobé, Joseph
De Haan, Haarlem. 1977.
ISBN 9022838471

VAN KOOTEN & DE BIE - 25 jaar narren op de kansel
AMERONGEN, MARTIN VAN & ZWAAP, RENÉ (redactie)
Uitgeverij Jan Mets & De Groene Amsterdammer, Amsterdam. 1992.
ISBN 9053300597

Van Landia tot Ferrari. Een leven in de autosport
GRINT, KEES VAN DER & RONALD VAN DAM
ISBN 9046801756

Van leerpsychologie naar onderwijspsychologie
KLERK, Dr. L. F. W. de
Van Loghum Slaterus, Deventer. 1974.
ISBN 9060013204

Van Leids laken tot Goois matras
REIJDEN, JOOP VAN DER
ISBN 9059113837

Van Leitsagher tot Loods - 400 jaar loodsen van Rotterdam
Overwater, a. m
Historische publicaties Roterodamum, Rotterdam. 1980.
ISBN 9063970315

Van lichte wiven tot gevallen vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw
Wurf-Bodt, Coby van der
Kwadraat. 1988.
ISBN 9064810982

Van Loghem. 1881-1940. Landhuizen, stadswoonhuizen en woningbouwprojecten. Beelding en levenshouding
Loghem, Han van - Wagt, Wim de
Haarlem, Schuyt & Co. 1995.
ISBN 9060973798

Van lopende bode tot telematica. Geschiedenis van de PTT in Nederland
HOGESTEEGER, G
Kon. PTT, Groningen. 1989.
ISBN 9072393198

Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996
JONCKHEERE, WILFRED
Nijmegen : Vantilt, c1999. 1999.
ISBN 907569721X

Van man tot man Vader en zoon: een spannende relatie
Yablonsky, Lewis
De Toorts Cop 1994, Haarlem. 1994.
ISBN 9060207076

Van mens tot mens
Laetitia / Henri van Praag [voorw]
Katwijk : Servire cop. 1978.
ISBN 9060779614

Van Millwood tot Bleke Bet. Het ontstaan van volkstoneel als postromantisch toneel in een cultuurhistorisch perspectief
Bartelsman, Jan Chr
Van Gorcum. Assen/Maastricht. 1992.
ISBN 9023227018

Van missie naar management : strategisch instrumentarium voor de overheidsmanager
Albert van der Heide / Eric Spaans
Den Haag : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht cop. 1993.
ISBN 9012081092

Van moeder op dochter : de maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de franse tijd
W H Posthumus-van der Goot ea
Nijmegen : Socialistische Uitgeverij Nijmegen. 1977.
ISBN 9061685257

Van moerbeiboom tot overoever. (De poëzie van Anton van Wilderode)
RENS, LIEVEN
Antwerpen, Stichting Mercator-Plantijn. 1983.
ISBN 9062169805

Van monarchale machtsstaat naar liberale democratie
Couwenberg, S. W
Van Gorcum, Assen. 1979.
ISBN 902321689X

Van Mulisch' oude lucht
Donner, J. H
Bzztôh, 's-Gravenhage. 1979.
ISBN 906291022X

Vanna
Arsan, Emmanuelle
Tritonpers, Amsterdam. 1984.
ISBN 9060575008

Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie
Groeneweg, N & Hallema, A
Europese Bibliotheek. Zaltbommel. 1976.
ISBN 9028850392

VAN NACHTWACHT TOT HUIZINGA - Russische dichters over Nederland
HINRICHS, JAN PAUL
Plantage, Leiden. 1994.
ISBN 9073023424

Van Nievelt, Goudriaan & Co 1905-1980
Haalmeijer, F. M. E. W
De Boer, Bussum. 1981.
ISBN 9022818500

Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900
Kemperink, M.G
Veen. 1988.
ISBN 9020422332

VAN OLIE EN WIJN - Geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg
MEIJ-DE LEUR, A. P. M. van der
Elsevier, Amsterdam/Brussel. 1981.
ISBN 9010037789

VAN OUDE EN NIEUWE TRAUMA'S
HEERDEN, JAAP VAN
Prometheus, Amsterdam. 1993.
ISBN 9053331999

Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995
RUPP, JAN
Den Haag : Sdu. 1997.
ISBN 9012085063

VAN OVERZETTING EN OVERSPEL - De fidus interpres op zoek naar getrouwheid
WAARD, DR. J. DE
VU / Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam. 1989.
ISBN 9061267188

Van Paardetram naar Dubbelgelede. Een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam
LEIDERITZ, W.J.M
ISBN 9060139046

Van passie tot professie - Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart
BLAUWHOF, GERTRUD
SUN, Nijmegen. 1998.
ISBN 9061686261

VAN PEKING NAAR PARIJS - Een avontuurlijke autotocht dwars door twee continenten - 1907
BARZINI, LUIGI
Uitgeverij Hollandia, Baarn. 1987.
ISBN 9060455495

Van peuter tot kleuter : het kleine kind voor de sprookjesleeftijd
D Udo de Haes
Zeist : Vrij Geestesleven. 1985.
ISBN 9060380363

VAN POSTSCHIP TOT VEERBOOT - De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog
REITSMA, DURK, TH
At-See Uitgever, Hallum. 1985.
ISBN 9064180105

Van prinsen, prinsessen en een hofnar Een sprookje
Lauwers, Emilie
The House of Books Cop 2002, Antwerpen. 2002.
ISBN 9044304550

Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932
Anten, Hans
Reflex. Utrecht. 1982.
ISBN 9063225040

Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813
HORST, D.VAN DER
De Bataafsche Leeuw,1985. 1985.
ISBN 9067070564

VAN RIJKDOM EN REGENTEN Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de republiek
Dillen, Dr.J.G. van
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. 1970.
ISBN 9024750121

Van Schelphoorn tot Disco. Een speurtocht naar muziek en dans in West-Samoa
LINKELS, AD & LUCIA
ISBN 9063252277

Van schoorsteenvegers en pizzabakkers - Vier eeuwen ITALIANEN in Groningen
HEERING, AART
Stichting Matrijs, Utrecht. 1985.
ISBN 9070482266

Van Sharpeville tot Soweto
Boer, Stefan de
SDU Uitgeverij, Den Haag.
ISBN 9012087430

Van spierkracht tot warmtedood. Een geschiedenis van de energie
Sparnaay, M.J
Voltaire. 's-Hertogenbosch. 2002.
ISBN 9058480216

Van strohalm tot strategie : het Marshall-plan in perspectief
Griffiths, Richard T e a (red.)
Assen, Van Gorcum 1997 ill. 1997.
ISBN 9023232755

Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften, aangeboden aan Prof. dr. W. K. Grossouw bij diens afscheid van de Nijmeegse Universiteit
IERSEL, B.M.F. VAN, M. DE JONGE EN J. NELIS (eds.)
Baarn : Ambo. 1977.
ISBN 9026303815

Van, The
Doyle, Roddy
Minerva. 1992.
ISBN 0749399902

Van theologische naar mystieke metafysica? - HEIDEGGER en BATAILLE
BERGER, DR. HERMAN
University Press, Tilburg. 1989.
ISBN 9036196825

Van TITIAAN tot TIEPOLO / From TITIAN to TIEPOLO - Italiaanse schilderkunst in Nederlands bezit / Italian painting in Dutch collections
TREFFERS, BERT & SMAN, JAN VAN DER & MIJNLIEFF, EWOUD
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. 1990.
ISBN 9069180472

VANTONGERLOO
BILL, MAX (e.a.)
Edizioni Electa, Milano. 1986.
ISBN 8843519352

Van U, prins, Geen Kwaad. Brief Aan Filip
Adriaens, Manu
Uitgeverij j Hadewijch, Antwerpen-Baarn.
ISBN 9070876388

Van Verdediging Naar Bescherming. De Atlantikwall in Den Haag
Ambachtsheer, Ir. H.F
Gemeente Den Haag, Dienst Ruimtelijke En Economische ontwikkeling, Afdeling Monumentenzorg, Den Haag. 1995.
ISBN 9073166209

Van Vissers En Bestuurders, Een Kamper Sigarenfabriek Op Het Urk Van De jaren Twintig
Slooten, Drs. J.J. Van
G. Baarssen Uitgave, Urk. 1990.
ISBN 9090033319

Van Vliet 60 jaar 'Van niets tot iets'
Smit, Peter (Samenst.)
Transportbedrijf Van Vliet. 2004.
ISBN 9090186220

VAN VROEGER
DONNER, J. H
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 1989.
ISBN 9035105893

Van wapenhandel tot wetenschappen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam
JONGBLOED, KARIN
Amsterdam : KNAW. 1993.
ISBN 9069840901

Van wetenschap tot utopie. Opstellen voor overmorgen
THOENES, P
Boom,1976. 1976.
ISBN 9060092198

Van WORMCRUYT MET SUYCKER tot jeugdliteratuur
DAALDER, F. & DAALDER-SCHRIPSEMA, I. (samengesteld door)
Muusses, Purmerend. 1971.
ISBN 9023170717

Van Zeerampen En Redders, Relaas Van Spectaculaire Schipbreuken Tussen Egmond En Eems
Scheffer, Age
Knoop & Niemeijer, Haren. 1974.
ISBN 9061482615

Van ziek naar gezond : gids voor zelfzorg met antroposofische en homeopathische geneesmiddelen
Otto Wolff / Rene Pennings / Hans Lapre
Zeist : Vrij Geestesleven cop. 1994.
ISBN 9060383648

Van Zijtrawler Naar Hektrawler, Portret Van 80 Jaar Zeevisserij
Veer, Arie Van Der
De Alk, Alkmaar. 1988.
ISBN 9060139704

Van Zuidpoolijs tot Noorderlicht. Verslag van een adembenemende zeilreis
KOOPMANS-EIJLDERS, ELLY & DICK KOOPMANS
ISBN 9051213115