Verschrikkelijke winter
WAARSENBURG, HANS van de
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam. 1975.
ISBN 9023663764

Verschroeide ossobuco
PASQUINI, MARGHERITA
Prometheus, Amsterdam. 1999.
ISBN 9053338128

Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis van 1954
MEULENDIJKS, P.A.J
Nijmegen. 2000.
ISBN 9057100851

Verschuivingen, verdichtingen. Essays
Buuren, Maarten van
Querido. 1993.
ISBN 902145467X

Verses for Mom's Heart
Layne, Steven
Pelican Pub Co Inc. 2005.
ISBN 1589803205

Verse zur Eurythmie fur Erwachsene
H Diestel
Die Pforte; Basel. 1975.
ISBN 3856360360

Verslag van een ontdekkingsreis naar FRANCISCUS - enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider
SEVENHOVEN, HANS
Uitgeverij Gottmer, Haarlem. 1979.
ISBN 9025712851

Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit. Aufsätze zur biblischen Theologie
STUHLMACHER, PETER
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1981.
ISBN 3525535686

VERSO LA FOCE
CELATI, GIANNI
Feltrinelli Editore, Milano. 1989.
ISBN 8807013746

Verspil geen tijd
Black, Roger
Veen, Utrecht. 1988.
ISBN 9020418653

Verspreide momenten
WINKLER, C
ISBN 902955777X

Verspreide momenten. Gedichten
Winkler, Kees
De Arbeiderspers. Amst. 1979.
ISBN 902955777X

Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Waterbolk, E.H
Amsterdam. Bert Bakker.
ISBN 9060198433

Verstehst du auch was du Liest?" Lesen und Verstehen im Neuen Testament
MÜLLER, PETER
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1994.
ISBN 3534123840

Die Verstümmelten
Ungar, Hermann
Suhrkamp-Verlag GmbH & Co.KG, Frankfurt, Germany. 1987.
ISBN 351801952X

Versuch, die Natur zu kritisieren. Essays
Rosei, Peter
Residenz Verlag. 1982.
ISBN 3701703205

Der Versuch wirklich zu sein. Zu Rilkes sachlichem Sagen
Engelhardt, Hartmut
Suhrkamp Vlg., Frankfurt/M. 1973.
ISBN 3518073796

Vers uit de veren. Gedichten
Winkler, Kees
De Arbeiderspers. Amst. 1982.
ISBN 9029557788

Vers un autre fantastique. Etude de l'affabulation dans l'oeuvre de Michel Tournier
THURLINGS, M.M.J
Rodopi,1995. 1995.
ISBN 9051838263

Vertalen Vertolkt. Verhalen Over Vertalen. Uitgave Ter Gelegenheid Van Het 20-Jarig Bestaan Van Het NGV
FRITSCHY, Gerard, - OBERMAN, Christine, - Warendorf, Hans. (Ed.)
Amsterdam: Nederlands Genootachap Van Vertalers, 1976, Amsterdam. 1976.
ISBN 9070147017

The Vertebrate Body
ROMER, Alfred Sherwood./ PARSONS, Thomas, S
Philadelphia. 1977.
ISBN 0721676685

The vertebrates. Their forms and functions
Crispens,Charles G
Springfield. 1978.
ISBN 0398037213

Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken. Fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht
WAL, P. (PAUL) VAN DER
Deventer : Kluwer. 2005.
ISBN 9013030513

Vertel aan niemand wie je bent De verborgen jeugd van Regine Miller
Buchignani, Walter
C. de Vries-Brouwers, Rotterdam. 1997.
ISBN 906174508X

Vertelcultuur in Waterland. De volksverhalen uit de collectie Bakker in hun context (ca. 1900)
MEDER, THEO
ISBN 9068612050

VERTELLEN IN DE RENAISSANCE - De novelle in de ORLANDO FURIOSO
MEIJER, PIETER DE
Vossiuspers/AUP, Amsterdam. 1998.
ISBN 9056290509

Vertellen met getallen. Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid
LABUSCHAGNE, C.J
ISBN 9023908953

Vertellers uit de PO-VLAKTE
CELATI, GIANNI
Meulenhoff, Amsterdam. 1988.
ISBN 9029039973

VERTELLINGEN
BERNHARD, THOMAS
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 1991.
ISBN 9035109333

Vertel nog eens over de oorlog. Oorlogsherinneringen van een onderwijzer
LANG, C.B. DE
Almkerk, Loevestein. 1991.
ISBN 9080032646

Vertical Burn
Emerson, Earl W
Ballantine Books. 2003.
ISBN 0345445902

Vertoog over de liefde. Een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis
Meininger, J.V
Utrecht. Het Spectrum.
ISBN 9027418063

VERTRAAGDE MONOLOGEN
KUNERT, GÜNTER
Meulenhoff, Amsterdam. 1983.
ISBN 9029016612

Vertraging
Krabbé, Tim
Bert Bakker, Amsterdam. 1995.
ISBN 9035112741

Die vertreibung aus der holle
Menasse, Robert
Suhrkamp, Frankfurt am Main. 2001.
ISBN 3518412671

Vertrouwelijke communicatie. Een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht
HOFMAN, J.A. (JOHANNES ANDRIES)
Zwolle : W.E.J . Tjeenk Willink. 1995.
ISBN 9027141495

Ver van huis
Sebestyen, Quida
Querido, Amsterdam. 1983.
ISBN 9021481731

VERVE. The Ultimate Review of Art and Literature (1937-1960)
Anthonioz, Michel
New York, Abrams. 1988.
ISBN 0810917432

Vervoerrecht
CLARINGBOULD, M.H., R. CLETON, K.F. HAAK (eds.)
Lelystad : Koninklijke Vermande. 1994.
ISBN 9054581352

Vervolging, vernietiging, literatuur
Dresden, S
J.M. Meulenhoff. 1991.
ISBN 9029029013

Verwandlungen im Lebenslauf - Die therapeutische Dimension der Marchen
AJ Welman
Novalis; Schaffhausen c1992. 1992.
ISBN 3721406338

Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw
Stokroos, Meindert
Walburg Pers. Zutphen. 2001.
ISBN 9057301474

Verwoest Arcadië
KOMRIJ, Gerrit
Amst., Arbeiderspers. 1980.
ISBN 9029526947

Verwoest Arcadie
KOMRIJ, G
Arbeiderspers,1980. 1980.
ISBN 9029526947

Verwoeste Zielen
Konsalik, Heinz G
Areopagus, Vianen. 1997.
ISBN 9022525120

Very Bad Deaths
Robinson, Spider
2006.
ISBN 141652083X

Very Long Engagement, A
Japrisot, Sebastien
Vintage. 2005.
ISBN 0099474549

Very Man, The
Binchy, Chris
2004.
ISBN 0330427180

Very Similar
Horvat, Frank
Dewi Lewis Publ. 1999.
ISBN 1899235574

Very Small Home, The: Japanese Ideas for Living Well in Limited Space
Brown, Azby
Kodansha International Ltd ,Japan. 2005.
ISBN 4770029993

Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998
Delft, Marieke van
Waanders, Zwolle. 1998.
ISBN 9040092060

Verzameld dichtwerk. Deel 1. Dichtoefeningen/ Kerkhofblommen
GEZELLE, GUIDO
Antwerpen, Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel. 1980.
ISBN 9028904808

Verzameld dichtwerk. Deel 3. The Song of Hiawatha. Tijdkrans
GEZELLE, GUIDO
Antwerpen, Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel. 1980.
ISBN 9028905189

Verzameld dichtwerk. Deel 4. Rijmsnoer
GEZELLE, GUIDO
Antwerpen, Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel. 1980.
ISBN 9028907548

Verzamelde Gedichten
BOON, LOUIS PAUL
ISBN 9029502983

Verzamelde Gedichten
GEEL, CHR. J. VAN
ISBN 9028208119

Verzamelde gedichten
Hendrik Marsman
Amsterdam : Querido. 1982.
ISBN 902141094X

Verzamelde gedichten
Jagt, Bouke
De Prom. 1995.
ISBN 9068014633

Verzamelde Gedichten
KOPLAND, RUTGER
ISBN 9028209298

Verzamelde gedichten
RAP, THOMAS
Amsterdam : Rap. 2000.
ISBN 9060058283

Verzamelde Gedichten. 1878 - 1929
WOESTIJNE, KAREL VAN DE
ISBN 9022306593

Verzamelde gedichten 1941-1981
Warren, Hans
Bert Bakker, Den Haag. 1981.
ISBN 9060197895

Verzamelde Gedichten 1973-1986
Florizoone, Gery
Den Gulden Engel, Wommelgem. 1986.
ISBN 9050350348

Verzamelde gedichten. (2. druk)
FAVEREY, HANS
Amsterdam : De Bezige Bij. 1993.
ISBN 9023446968

Verzamelde Gedichten. I en II
KAVÁFIS, K.P
ISBN 9025315445

Verzamelde Muziekessays 10. Verspreide muziekessays. 273 pp
VESTDIJK, S
ISBN 9029016760

Verzamelde Muziekessays 2. Keurtroepen van Euterpe
VESTDIJK, S
ISBN 9029015136

Verzamelde Muziekessays 5. De dubbele weegschaal
VESTDIJK, S
ISBN 9029016264

Verzamelde Muziekessays 8. Hoe schrijft men over muziek?
VESTDIJK, S
ISBN 9029014806

Verzameld en gebundeld
VEGTER, JAAP
Bert Bakker, Amsterdam. 1978.
ISBN 9060195647

Verzamelde verhalen
CORTÁZAR, JULIO
ISBN 9029043008

Verzamelde verhalen
Campert, Remco
Athenaeum-Polak & Van Gennep. 1971.
ISBN 9025305156

Verzamelde verhalen
Simon Vestdijk
Amsterdam : De Bezige Bij. 1976.
ISBN 9023460294

Verzamelde verzen
BRABANDER, GERARD DEN
Van Oorschot,1984. 1984.
ISBN 9028205667

Verzamelde Werken
Giele, Peter L.M
Aksant. 2003.
ISBN 9052601119

Verzamelde Werken : De Nederlandse poëzie in honderd verzen
Coster, Dirk
A.W. Sijthoff, Leiden. 1970.
ISBN 9021820803

Verzamelde Werken : Nieuwe geluiden
Coster, Dirk
A.W. Sijthoff, Leiden. 1970.
ISBN 9021820900

Verzamelde Werken. Deel 1. Avonden op een dorp bij Dikanka. Mirgorod
GOGOL
ISBN 9028430776

Verzamelde Werken deel 4
TOLSTOJ
ISBN 9028204296

Verzameld proza
Andreus, Hans
Bert Bakker. Amst. 1990.
ISBN 9035107691

Verzameld Proza
Slauerhoff, Jan
Nijgh & Van Ditmar, s'Gravenhage-Rotterdam. 1975.
ISBN 9023666380

Verzameld proza : Deel 1 / Deel 2
Jan Jacob Slauerhoff
's-Gravenhage : Nijgh & Van Ditmar. 1983.
ISBN 9023655699

Verzameld werk
Durlacher, G.L
Meulenhoff. Amsterdam. 1997.
ISBN 9029054360

Verzameld Werk
Friedericy, H.J
Querido,Amsterdam. 1984.
ISBN 9021463180

Verzameld werk
GREVELINGEN, H. VAN
ISBN 9028209026

Verzameld Werk
SCHENDEL, ARTHUR VAN
ISBN 9029007559

VERZAMELD WERK
VREE, FELIX DE
Gerard Timmers Prods, Amsterdam. 1989.
ISBN 905142020X

Verzameld Werk
Vuyk,B
Querido,Amsterdam. 1981.
ISBN 9021411342

Verzameld Werk. Band 4
BRAAK, MENNO TER
ISBN 9028205179

Verzameld Werk. Band 7. Kronieken
BRAAK, MENNO TER
ISBN 902820511X

Verzameld Werk. Deel 3
SCHENDEL, ARTHUR VAN
ISBN 9029007559

Verzameld Werk. Deel 4
SCHENDEL, ARTHUR VAN
ISBN 9029009020

Verzameld werk. Gedichten
BRIL, MARTIN
ISBN 9076927170

Verzamele verhalen. 1951 - 1981
MINCO, MARGA
ISBN 9035103564

Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948
Dam, P.R. & Joh. Schaafsma (ed.)
Leeuwarden, Gemeentearchief. 1990.
ISBN 9080045810

Verzauberte Bilder. Die Kunst der Malerei hinter Glas von der Antike bis zum 18. Jahrhundert
Ryser,Frieder
München. 1991.
ISBN 3781403076

Verzen
Nord, Max
De Beuk. Amsterdam. 1994.
ISBN 9069752662

Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt
GORTER, HERMAN. ENDT, ENNO
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep. 1977.
ISBN 9025315496

Verzet in Epe
VELDKAMP, WILLEM
ISBN 9090080910

Verzet in West-Brabant, De Orde Dienst (O.D.) In Bergen Op Zoom, Roosendaal, Breda, Tholen, St. Philipsland, Haamstede Zeeland Deel 3
Buitkamp, Dr. J
GMM, Moerdijk.
ISBN 9072107039

Verzet in West-Brabant En Zeeland O.D. & L.O./ L.K.P. Deel 4
Buitkamp, Dr. J
GMM, Moerdijk.
ISBN 9072107039

Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema
HEYER, C.J. DEN
Kampen, Kok. 1997.
ISBN 9024277892

Verzonken boeken
Komrij, Gerrit
De Arbeiderspers. Amsterdam. 1986.
ISBN 9029527196

Verzonken heimwee Joods hier Israelisch daar
Koren, Yael / Vecht, Constant
Balans, Amsterdam. 1988.
ISBN 9050180469

Verzonnen vrouwen
Vandenbroucke, Johan
Amsterdam, De Arbeiderspers. 1998.
ISBN 9029551038